Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για κάθε νέα ανάρτηση του ΕρΕγΕπ


Κώστας Κοσμάτος

Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

e-mail: kostaskosmatos@hotmail.com, kkosmato@law.duth.gr 

Ι. Βιογραφικά στοιχεία - Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

Α. Τόπος και έτος γέννησης: Αθήνα, 1967

Β. Τίτλοι σπουδών
 • 1991: Πτυχίο Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 1993: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 1996: Διδάκτορας Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα διατριβής «Η διάρκεια του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα».
Γ. Επαγγελματική κατάσταση / Ακαδημαϊκή εξέλιξη
 • 1993-σήμερα: Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης («Παρ’ Αρείω Πάγω» από το 2004).
 • 2002-2008: Ειδικός Επιστήμονας του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας, διδάσκοντας τα μαθήματα «Εγκληματολογία», «Σωφρονιστική», «Θυματολογία», «Ειδική Εγκληματολογία», «Ανακριτική» και «Δίκαιο Ανηλίκων».
 • 2010: Λέκτορας του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας, διδάσκοντας τα μαθήματα «Εγκληματολογία», «Σωφρονιστική», «Θυματολογία», «Ειδική Εγκληματολογία», «Ανακριτική» και «Δίκαιο Ανηλίκων» (ΦΕΚ διορισμού τεύχος Γ’ 479/2010).
Δ. Λοιπή δραστηριότητα
 • 1999-: Αν. μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του ν. 2716/1999, με πενταετή θητεία, με την με αριθμό πρωτ. Δ1α/15992/99 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Η θητεία αυτή παρατάθηκε μέχρι  το 2009 με την ΔΥ1δ/οικ89500/2005 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μέχρι το 2016 με την ΔΥ 1δ/οικ 92501 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚΥΟΔΔ 310/2011).
 • 2000: Ένταξη στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΜΑ) σε θέματα Κοινωνικού Αποκλεισμού στα θεματικά πεδία «Υγεία-Πρόνοια» και «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» στις εξής ομάδες-στόχους: άτομα με διανοητικά προβλήματα και ψυχικές ασθένειες, παλιννοστούντες μετανάστες και πρόσφυγες, φυλακισμένοι ή πρόσφατα αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, άτομα εξαρτημένα από ουσίες ή που βρίσκονται ή που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία απεξάρτησης (108557/4-7-2000 Υπουργική Απόφαση).
 • 2001-2003: Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με διδασκαλία των μαθημάτων «Εισαγωγή στην κοινωνική πολιτική», «Κοινωνική πολιτική για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες».
 • 2003: Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Αντεγκληματική Πολιτική του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 • 2003-: Συνεργάτης του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής Σχολής ΔΠΘ
 • 2003-: Τακτικός συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη».
 • 2008-: Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. 
 • 2008-: Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληματολογίας.
 • 2010: Μέλος της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση των διατάξεων του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά, με βάση την υπ’ αριθμ. 27788/2010 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ  YOΔΔ 96/2010).
 • 2010-: Αν. Μέλος του «Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση  της θυματοποίησης και  της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (ΚΕΣΑΘΕΑ), με βάση την υπ’ αριθμ. 86756/2010 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β’1471/2010).
 • 2012-: Μέλος του «Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών» (ΚΕΣΦ), με βάση την υπ’ αριθμ. 54124/2012 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


ΙΙ. Ερευνητική Δραστηριότητα / Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Α. Ερευνητικά Προγράμματα
 • 1989-1996: Συμμετοχή σε 13 ερευνητικά Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφυλακισμένων και Κοινωνικά Μειονεκτούντων Ατόμων, τα οποία διεξάγονταν στο Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., Τμήμα Νομικής, Τμήμα Ψυχολογίας), με αντικείμενο το σχεδιασμό, την εποπτεία και αξιολόγηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης Κρατουμένων, Αποφυλακισμένων, Απεξαρτημένων και Ανηλίκων και των ερευνητικών δεδομένων που προέκυψαν από αυτά.
 • 1994: Εκπόνηση νομικο-οικονομοτεχνικής μελέτης στα πλαίσια του Προγράμματος «HORIZON» στους δήμους Μενεμένης-Ευόσμου-Κορδελιού σχετικά με την δυνατότητα σύστασης αστικού συνεταιρισμού ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παραπάνω περιοχές, όπου εκδόθηκε και ειδικό τεύχος.
 • 1994: Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφυλακισμένων του Α.Π.Θ., όπου σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης διερεύνησε την δυνατότητα απορρόφησης αποφυλακισμένων ατόμων στον ιδιωτικό τομέα στην Βόρεια Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας εκδόθηκαν σε σχετικό τεύχος.
 • 1996: Συντονιστής του ερευνητικού Προγράμματος του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. «Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας-Υποπρόγραμμα 3-Ανήλικοι παραβάτες», παρέχοντας υπηρεσίες στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Συνοδευτικών Μέτρων. Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε από το Α.Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.
 • 1999-: Μέλος της επιστημονικής ένωσης «Διεθνές Κίνημα Κοινωνικής Άμυνας» που έχει ως αντικείμενό του την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν στην αντεγκληματική πολιτική.
 • 1999-2000: Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTEGRA MULTI-ACTION ROMA GREECE με καθήκοντα συντονισμού, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μεθόδων εκπαίδευσης νέων τσιγγάνων με στόχο την επαγγελματική τους κατάρτιση και αποκατάσταση.
 • 1999-2001: Υπεύθυνος νομικής συμβουλευτικής και επιμόρφωσης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci «Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης για νέους σε κίνδυνο» με καθήκοντα συντονισμού, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μεθόδων εκπαίδευσης νέων σε θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους σε πιλοτικές εφαρμογές στην Θεσσαλονίκη και στον Βόλο.
 • 1999-2002: Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. με τίτλο : «Κοινωνική αντίδραση στην εγκληματικότητα των αλλοδαπών. Εγκληματολογική  και θυματολογική προσέγγιση».
 • 2000: Συνεργασία με το Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΚΕΣΥΥ ΑΡΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με αντικείμενο νομική συμβουλευτική στα προγράμματα καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού.
 • 2001: Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με αντικείμενο «Στατιστική της Αστυνομίας».
 • 2006-: Εποπτεία σε έρευνα που διενεργεί ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. με αντικείμενο την διερεύνηση του θεσμού της υφ’ όρον απόλυσης από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ροδόπης.
 • 2006: Με απόφαση της Συγκλήτου και της Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ. ανάθεση εκπόνησης του έργου «Συλλογή και ανάλυση δικαστικών αποφάσεων στα δικαστήρια της Ροδόπης σχετικά με τη σωματεμπορία γυναικών, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Demand of Stolen Lives. Researching the Demand Side of Trafficking.
 • 2007-: Εποπτεία σε έρευνα που διενεργείται στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών Δ.Π.Θ. σχετικά με την αντιμετώπιση του ανηλίκου δράστη από τα Δικαστήρια Ανηλίκων για τα έτη 2000-2005 σε πέντε πόλεις της χώρας (Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ξάνθη, Κιλκίς).
 • 2008-: Υπεύθυνος έρευνας που υλοποιεί ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α), με θέμα «Εξάρτηση και ποινική δικαιοσύνη».

Β. Ατομική ερευνητική δραστηριότητα

 • 1993, 1997, 2001: Έρευνα στις αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες αφορούσαν στην εφαρμογή του ακούσιου εγκλεισμού σε Ψυχιατρική Μονάδα κατά τις διατάξεις του ν. 2071/92 (δημοσίευση αποτελεσμάτων σε Κ.Κοσμάτου, Το έκτο κεφάλαιο του ν.2071/92 μετά από ένα έτος εφαρμογής. Έρευνα στην δοκιμασία του στην πράξη, Υπεράσπιση 1994, σελ. 195 επ. Κ.Κοσμάτου, Η ακούσια νοσηλεία σε Ψυχιατρική Μονάδα. Μερικές αναγκαίες τροποποιήσεις: οι περιπτώσεις της αναβολής της δίκης για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και της κήρυξης της συζήτησης ως απαράδεκτης, Υπεράσπιση 1998, σελ. 913 επ., Κ.Κοσμάτου, Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Εμπειρίες, διαπιστώσεις και προοπτικές από την εφαρμογή του ν. 2071/1992, σειρά Εγκληματο-λογικά, αριθμός 22, εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002).
 • 1994-1996: Έρευνα στις αποφάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για τα έτη 1986 έως 1992, οι οποίες αφορούσαν στην εφαρμογή του άρθρου 70 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα για την επανεξέταση του ψυχιατρικού εγκλεισμού ως μέτρου ασφάλειας του Π.Κ.. Τα δεδομένα που προέκυψαν συσχετίσθηκαν με αντίστοιχα στοιχεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν εκεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (δημοσίευση αποτελεσμάτων έρευνας σε Κ.Κοσμάτου, Η διάρκεια του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα, εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης, αρ. 11, Αθήνα-Κομοτηνή 1998).
 • 2002-: Έρευνα στις αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ετών 1999-2000, αναφορικά με την μεταχείριση ελλήνων και αλλοδαπών κατηγορουμένων (δημοσίευση αποτελεσμάτων έρευνας σε Σ.Γεωργούλα (επιμ.), Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2007).
 • 2008-: Έρευνα στις αποφάσεις των ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου για τα έτη 2001-2005 αναφορικά με τις αποφάσεις που κρίνουν εγκλήματα του νόμου περί ναρκωτικών (δημοσίευση αποτελεσμάτων έρευνας σε Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 459=Τιμητικός Τόμο για τον Καθηγητή κ. Ι.Φαρσεδάκη).

Γ. Ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής ΔΠΘ


 • 2007-2008: Έρευνα στα Πρωτοδικεία Κομοτηνής, Λάρισας, Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν για τους ανηλίκους δράστες με τον Ν. 3189/2003 (με τη συνδρομή του ΠΜΣ Εγκληματολογίας 2007-2008), [επιστημονικοί Υπεύθυνοι Χ.Δημόπουλος, Α.Συκιώτου, Κ.Κοσμάτος]. 

 • 2010:  Έρευνα σε φοιτητές Νομικής, ΔΟΣΑ και Δοκίμων Αστυφυλάκων σχετικά με την εικόνα του εγκληματία, την αυτοομολογούμενη ενοχή και την θυματοποίηση», [επιστημονικοί Υπεύθυνοι Χ.Δημόπουλος, Κ.Κοσμάτος].
 • 2012: Έρευνα στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής, μετά από έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, [επιστημονικοί Υπεύθυνοι Χ.Δημόπουλος, Κ.Κοσμάτος].


IΙΙ. Εργογραφία


Α. Βιβλία / Συστηματικές ερμηνείες
 1. Ν. Παρασκευόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Ο αναγκαστικός εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε Ψυχιατρείο. Νομοθετική ρύθμιση, πρακτική εφαρμογή», εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης, αρ. 8, Αθήνα-Κομοτηνή 1997 [σελ. 21-36, 53-58].
 2. Κ. Κοσμάτου: «Η διάρκεια του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα», Διδακτορική Διατριβή, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη της Υπεράσπισης, αρ. 11, Αθήνα-Κομοτηνή 1998.
 3. Κ. Κοσμάτου: «Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Εμπειρίες, διαπιστώσεις και προοπτικές από την εφαρμογή του ν. 2071/1992», σειρά Εγκληματο-λογικά, αριθμός 22, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002.
 4. Ν. Παρασκευόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 1729/1987, όπως ισχύει», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005 [σελ. 36-139, 204-218].
 5. Χ. Δημόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Δίκαιο Ανηλίκων», εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 [σελ. 37-147].
 6. Ν. Παρασκευόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Ναρκωτικά. Κατ’ άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)- Ν. 3459/2006», Β΄ Έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006 [σελ. 31-159].
 7. Ν. Παρασκευόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Ναρκωτικά. Συμπλήρωμα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008 και το ν. 3772/2009», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009  [Σχόλιο: Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008 και το ν. 3772/2009, σελ. 153-184].
 8. Χ. Δημόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Δίκαιο Ανηλίκων. Θεωρία και πράξη», β’ έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010,  [σελ. 45-188].
 9. Α. Χαραλαμπάκη (επιμέλεια): Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. Α’, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011 [Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 121-133 του Ποινικού Κώδικα].
Β. Μελέτες - Άρθρα
 1. «Σκέψεις σχετικά με την προστατευτική φύλαξη προσώπων κατά το άρθρο 118 π.δ.141/91», Υπεράσπιση 1993, σελ. 1041 επ.
 2. «Το έκτο κεφάλαιο του ν. 2071/92 μετά από ένα έτος εφαρμογής. Έρευνα στην δοκιμασία του στην πράξη», Υπεράσπιση 1994, σελ. 195 επ.
 3. «Σκέψεις σχετικά με το έκτο κεφάλαιο του ν.2071/92», περ. Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 48, 1994, σελ. 56 επ.
 4. «Σκέψεις σχετικά με την εισαγωγή λόγου δικαστικής άφεσης της ποινής στον απλό χρήστη ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 12 παρ. 3 ν. 1729/87, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2161/930)», Υπεράσπιση 1997, σελ. 717 επ.
 5. «Η "απομόνωση" και η "καθήλωση" των ψυχικά ασθενών που εγκλείονται στο ψυχιατρείο. Βασικοί προβληματισμοί», Αρμενόπουλος 1998, σελ. 125 επ.
 6. «Η ακούσια νοσηλεία σε Ψυχιατρική Μονάδα. Μερικές αναγκαίες τροποποιήσεις: οι περιπτώσεις της αναβολής της δίκης για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και της κήρυξης της συζήτησης ως απαράδεκτης», Υπεράσπιση 1998, σελ. 913 επ.
 7. «Το απόρρητο της επικοινωνίας των κρατουμένων. Η νομοθετική πρόβλεψη και η πρακτική της εφαρμογή»,  Υπεράσπιση 2000, σελ.  423 επ.
 8. «Πρόταση για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε άτομα που πάσχουν από ψυχική διαταραχή και νοσηλεύονται σε μονάδα ψυχτικής υγείας», Αρμενόπουλος 2000, σελ. 1017 επ.
 9. «Κοινωνικός αποκλεισμός. Ρυθμίσεις, προβλέψεις και πρακτικές στο χώρο των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα», Ποινική Δικαιοσύνη 2001, σελ. 83 επ.
 10. «Ανδρική ομοφυλοφιλία και ποινικοποίηση του φρονήματος. Το παράδειγμα της παρά φύση ασέλγειας του Ποινικού Κώδικα», Χρονικά του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας Δ.Π.Θ., τ. 11-12, 2001, σελ. 51 επ.
 11. «H ανάκληση των ευεργετικά υπολογισθεισών ημερών εργασίας των κρατουμένων», Ποινική Δικαιοσύνη 2002, σελ. 936 επ.
 12. «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Προβλήματα και προβληματισμοί σε σχέση με το ιατρικό  απόρρητο», περ. Ουτοπία, τεύχος 60, 2004, σελ. 97 επ.
 13. «Η άσκηση των δικαιωμάτων ως βασική αφετηρία για την μεταχείριση  του ψυχικά ασθενή (με αφορμή την Απόφαση της 19-6-2003 της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το  7967.4/01/6-4-2004 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη και την 1421/19-9-2004 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου)», Ποινική Δικαιοσύνη 2004, σελ. 1400 επ.
 14. «Οι “ευπαθείς” ή “κοινωνικά αποκλεισμένες” ομάδες του πληθυσμού ως θύματα της εμπορευματοποίησης ανθρώπινων οργάνων»,  Ποινική Δικαιοσύνη 2005, σελ. 348 επ.
 15. «Πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικές ποινές και απόλυση με όρο (με αφορμή το ΒουλΣυμβΠλημΛαρ 433/2004)», Ποινική Δικαιοσύνη 2005, σελ. 463 επ.
 16. «Από τα δικαιώματα στις δυνατότητες: Μια νέα οπτική των δικαιωμάτων των κρατουμένων από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης», Ποινική Δικαιοσύνη 2006, σελ. 916 επ. (προδημοσίευση συμβολής στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Ι.Μανωλεδάκη)
 17. «Σκέψεις για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών», δημοσιευμένο στο συλλογικό έργο Α.Συκιώτου (επιμ.): «Αλλοδαποί στην Ελλάδα: Ένταξη ή περιθωριοποίηση;», Πρακτικά Συνεδρίου που διοργανώθηκε τον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Δ.Π.Θ. τον Νοέμβριο του 2006.
 18. «Η αντιμετώπιση των αλλοδαπών από την ποινική δικαιοσύνη. Συγκριτική έρευνα στις αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης», δημοσιευμένο στο συλλογικό έργο Σ.Γεωργούλα (επιμ.): «Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2007, σελ. 281-294.
 19. «Ο εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε ψυχιατρικό ίδρυμα», δημοσιευμένο στο συλλογικό έργο Ορ. Γιωτάκου (επιμ.): «Παρέμβαση στην κρίση: Επείγοντα ψυχολογικά προβλήματα», εκδ. Αρχιπέλαγος, Αθήνα 2008, σελ. 354-380.
 20. «Οι πρόσφατες εξεγέρσεις στις ελληνικές φυλακές. Τα αιτήματα των κρατουμένων και η απάντησή τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παρατηρήσεις στις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου του Ν 3727/2008 σχετικά με τα "Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης», Ποινική Δικαιοσύνη 2008, σελ. 1509-1517 (προδημοσίευση συμβολής στον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Σ. Αλεξιάδη)
 21. «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008», Ποινική Δικαιοσύνη 2009, σελ. 451 επ.
 22. «Ναρκωτικά και ακυρωτικός έλεγχος. Έρευνα στις αποφάσεις των ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου για τα έτη 2001-2005», συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή κ. Ι.Φαρσεδάκη [προδημοσίευση: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 459 επ.].
 23. «Τα εξαρτημένα άτομα στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά», Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα «Ποινικό σύστημα και σωφρονιστικά μέτρα για τοξικοεξαρτημένα άτομα: η ελληνική και η διεθνής εμπειρία», Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής Δ.Π.Θ. και Κέντρο Θεραπείας   Εξαρτημένων Ατόμων   (ΚΕ.Θ.Ε.Α)  [υπό έκδοση].
 24. « Οι τροποποιήσεις του ν. 3811/2009 στην νομοθεσία για τα ναρκωτικά», Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 706 επ.
 25. «Οι νέες τροποποιήσεις του ποινικού δικαίου των ανηλίκων με το Ν. 3860/2010», Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 804 επ.
 26. «Εξάρτηση και ποινική δικαιοσύνη: H αξιολόγηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την εξάρτηση του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη. ΜΕΡΟΣ Α’: Αποτελέσματα έρευνας στο Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2008» [με Γ.Παπαναστασάτο], Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 86 επ.
 27. «Ακούσια νοσηλεία σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική» [με Θ.Χαραλαμπίδη], δημοσιευμένο στο συλλογικό έργο Ν.Μπιλανάκη (επιμ.), Ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών. Ιατρικά και νομικά ζητήματα στην εφαρμογή του ν. 2071/92, εκδ. Βήτα Ιατρικές εκδόσεις, Αθήνα 2011 [=Παρατηρήσεις σε ΓνωμοδΕισΠρΘεσ2/2009, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 486 επ.].
Γ. Παρατηρήσεις σε νομολογία
 1. Παρατηρήσεις στο 284/90 Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, Υπεράσπιση 1992, σελ. 1483 επ.
 2. Παρατηρήσεις στην 633/2000 παραγγελία του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Ποινική Δικαιοσύνη 2000, σελ. 512 επ.
 3. Παρατηρήσεις στην ΜΟΔΤρικάλων 26/2000, Ποινική Δικαιοσύνη  2000, σελ. 1207 επ.
 4. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1419/1998, Ποινική Δικαιοσύνη  2000, σελ. 1096 επ.
 5. Παρατηρήσεις στα 530/1998 και 434/2001 Βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, Ποινική Δικαιοσύνη 2002, σελ. 528 επ.
 6. Παρατηρήσεις στο  ΒουλΣυμβΠλημΑμφ 78/2004, Ποινική Δικαιοσύνη 2005, σελ. 566 επ.
 7. Παρατηρήσεις στην 369/07/2/2008 Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, Ποινική Δικαιοσύνη 2009, σελ. 706 επ.
 8. Σημείωση στο ΒουλΣυμβΠλΘεσ 343/2010, Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 689 επ.
 9. Παρατηρήσεις σε ΓνωμοδΕισΠρΘεσ 2/2009, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 486 επ.
 10. Παρατηρήσεις σε ΣυμβΠλημΘεσ 1320/2010, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 708 επ.
Δ. Συλλογές Νομοθεσίας, Επιμέλειες, Συνεργασίες
 1. Κ. Κοσμάτου: «Το θεσμικό πλαίσιο των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα. Συλλογή βασικής νομοθεσίας», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002.
 2. Χ. Δημόπουλου: «Αστυνομική νομοθεσία», Συνεργασία-Επιμέλεια,  εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2004.
 3. Χ. Δημόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Κώδικας Δικαίου Θυμάτων», Συνεπιμέλεια, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006.
 4. Χ. Δημόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Νομοθετικά κείμενα περί τρομοκρατίας», Συνεπιμέλεια, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008.
 5. Χ. Δημόπουλου / Κ. Κοσμάτου: «Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων», Συνεπιμέλεια β’ έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010

ΙV. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια

 • 1998: Εισηγητής στα πλαίσια Διεθνούς Συνεδρίου που οργάνωσαν τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Θράκης, Κρήτης, ΕΜΠ, Κύπρου και Prelude στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος) με θέμα «Rom residences. On the outskirts or out of towns? Thoughts on the transgession of the certain population. (Τσιγγάνικοι οικισμοί, Στo όριο ή στο περιθώριο της πόλης; Σκέψεις για την παραβατικότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού)», δημοσιευμένο στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου (1/5/09, Ρόδος).
 • 1999: Εισηγητής στο Συμπόσιο που οργάνωσαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Δ.Π.Θ., η Γ.Γ.Νέας Γενιάς και το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των Νέων με θέμα  «Ποινική μεταχείριση και κοινωνικά δικαιώματα των ανηλίκων», δημοσιευμένο στα Πρακτικά του Συμποσίου (11/12/99, Αλεξανδρούπολη).
 • 1999-2000: Εισηγητής σε Σεμινάρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνιολογίας), στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες” στο μάθημα “Ψυχικά ασθενείς και εξαρτημένοι: ποινικές ρυθμίσεις και εγκληματολογικές προοπτικές” με θέμα «Η αντιμετώπιση του ψυχικά ασθενή. Νομοθετικές προβλέψεις και δικαστηριακή πρακτική».
 • 2000: Εισηγητής με θέμα «Κοινωνικός αποκλεισμός και άτομα με ειδικές ανάγκες» κατά τις εργασίες της ημερίδας με θέμα «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» που οργάνωσε η ΝΕΛΕ Ημαθίας (25/2/00, Βέροια).
 • 2000: Εισηγητής με θέμα «Τσιγγάνοι και παραβατικότητα: στερεότυπα και κοινωνικός αποκλεισμός» κατά τις εργασίες της ημερίδας με θέμα “Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση για την αποτελεσματικότερη κοινωνικοοικονομική ένταξη των νέων τσιγγάνων”  στα πλαίσια του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» που οργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μενεμένης, δημοσιευμένο στα Πρακτικά Ημερίδας, έκδοση της ΔΕΚΠΑΜ, (20/5/00, Θεσσαλονίκη).
 • 2001: Εισηγητής στην ημερίδα που οργάνωσε η ΑΡΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη με θέμα «Τα δικαιώματα των νέων», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo Da Vinci (19/2/01, Θεσσαλονίκη).
 • 2001: Εισηγητής στην ημερίδα που οργάνωσε η Επιστημονική Επιτροπή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ψυχικά ασθενών» (28/5/01, Θεσσαλονίκη).
 • 2001: Συντονιστής της πρώτης ενότητας στην ημερίδα που οργάνωσε στην Θεσσαλονίκη η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «άρσις» με θέμα  «Κακοποίηση ανηλίκων» (11/6/01, Θεσσαλονίκη).
 • 2002: Συντονιστής της πρώτης ενότητας στην ημερίδα που οργάνωσε στην Θεσσαλονίκη η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «άρσις» με θέμα  «Ανθρώπινα δικαιώματα και φυλακή. Παρεμβάσεις για την υποστήριξη και την εκπαίδευση των κρατουμένων» (31/5/02, Θεσσαλονίκη).
 • 2002: Εισηγητής με θέμα «Vulnerable or socially excluded population groups as victims of the commercialisation of human organs»  (Οι «ευπαθείς» ή «κοινωνικά αποκλεισμένες» ομάδες του πληθυσμού ως θύματα της εμπορευματοποίησης ανθρώπινων οργάνων), Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα «Η εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων οργάνων», που οργανώθηκε από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Πρόγραμμα Falcone (1-2/11/02, Θεσσαλονίκη).
 • 2004: Εισηγητής με θέμα «Ψυχική ασθένεια και ποινικό δίκαιο» στα πλαίσια Διημερίδας που διοργάνωσε η Επιστημονική Επιτροπή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής με θέμα «Από το ίδρυμα στην Κοινότητα» (30-31/4/04, Αθήνα).
 • 2005: Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα σε Ημερίδα με θέμα «Άτομα με ψυχικές διαταραχές, δικαιώματα, στίγμα», που διοργάνωσαν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Διαχειριστική Επιτροπή του Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-2006 και η Μονάδα Υποστήριξης του «Ψυχαργώς», στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας (10/10/05, Αθήνα).
 • 2006: Εισηγητής με θέμα «Οι βασικές ποινικές διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών» στα πλαίσια Ημερίδας που διοργάνωσε Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Θεραπευτική Κοινότητα ΑΡΓΩ και η Επιστημονική Επιτροπή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με θέμα «Εξάρτηση: η έκφραση μιας ατομικής οικογενειακής και κοινωνικής δυσλειτουργίας» (20/6/06, Θεσσαλονίκη).
 • 2006: Εισηγητής με θέμα «Προσωπικά δεδομένα και ψυχική ασθένεια. Ζητήματα που προκύπτουν από την ικανότητα για συναίνεση» στα πλαίσια Ημερίδας που διοργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη με θέμα «Ιατρικό απόρρητο, πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικός φάκελος και αρχεία νοσοκομείων» (30/6/06, Αθήνα).
 • 2006: Εισηγητής με θέμα «Η αντιμετώπιση των αλλοδαπών από την ποινική δικαιοσύνη. Συγκριτική έρευνα στις αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου Ελλήνων Εγκληματολόγων (9-11/6/06, Μυτιλήνη).
 • 2007: Εισηγητής με θέμα «Ναρκωτικά και ακυρωτικός έλεγχος. Έρευνα στις αποφάσεις των ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου για τα έτη 2001-2005», στα πλαίσια του Τιμητικού Συνεδρίου για τον Ομότιμο Καθηγητή Ι.Φαρσεδάκη (3-4/6/07, Αθήνα).
 • 2008: Εισηγητής στην επιστημονική εκδήλωση που οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με θέμα «Οι πρόσφατες εξεγέρσεις των κρατουμένων και η απάντησή τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παρατηρήσεις στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο» (2/12/08, Θεσσαλονίκη).
 • 2008: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου  Πανελλήνιο Διεπιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης με θέμα «Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύμα Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης» (18-20/12/2008, Αθήνα)
 • 2009: Εισηγητής με θέμα «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008», στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσαν στην Αθήνα η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α) και ο Τομέας Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών (6/2/09, Αθήνα).
 • 2009: Εισηγητής με θέμα «Τα εξαρτημένα άτομα στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά», στα πλαίσια του Συνεδρίου με θέμα «Ποινικό σύστημα και σωφρονιστικά μέτρα για τοξικοεξαρτημένα άτομα: η ελληνική και η διεθνής εμπειρία», που οργάνωσαν ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής Δ.Π.Θ. και το Κέντρο Θεραπείας   Εξαρτημένων Ατόμων-ΚΕ.Θ.Ε.Α (31-3/1-4/09, Κομοτηνή).
 • 2009: Εισηγητής με θέμα «Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για την βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος», στα πλαίσια του Συνεδρίου προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Σ.Αλεξιάδη με θέμα «Ο δρόμος προς την Δικαιοσύνη»  που διοργάνωσε ο Τομέας Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. (14-15/10/09, Θεσσαλονίκη).
 • 2009: Εισηγητής με θέμα «Πορίσματα της έρευνας DeStoli στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΑΓΙΣ για τη ζήτηση στη σωματεμπορία στην περιοχή Ροδόπης», στα πλαίσια της Διημερίδας που διοργάνωσε ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής του Δ.Π.Θ. «Εμπορία ανθρώπων. Παράγοντες, επιπτώσεις. Πορίσματα του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΑΓΙΣ για τη ζήτηση στη σωματεμπορία» (21-22/10/09, Κομοτηνή)
 • 2009: Εισηγητής με θέμα «Η ακούσια νοσηλεία στο ψυχιατρείο», στην Επιστημονική Διημερίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ψυχιατρική. Δίκαιο και κοινωνία. Ζητήματα εξαρτήσεων και Ψυχιατροδικαστικής», (22-23/5/2009, Θεσσαλονίκη)
 • 2010: Εισηγητής με θέμα «Τα εξαρτημένα άτομα στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά», στο 2ο Μονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, με θέμα «Εξαρτήσεις, συννοσηρότητα, πρόληψη και θεραπεία» (5-7/3/2010, Θεσσαλονίκη)
 • 2011: Εισηγητής (με Θ.Χαραλαμπίδη) με θέμα «Η ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών σε Ιδιωτικές Κλινικές», στην Ημερίδα που οργάνωσε (2011, Άρτα)
 • 2011: Εισηγητής με θέμα «Η νομοθεσία για τα ναρκωτικά» σε Ημερίδα που οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας με θέμα: «Σύγχρονα ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης» (16/6/2011, Καλαμάτα)
 • 2011: Εισηγητής με θέμα «Οι ουσιαστικές διατάξεις του νέου Σχεδίου Νόμου για τα Ναρκωτικά» σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (31/10/2011, Αθήνα) 
 • 2012: Εισηγητής με θέμα «Σωφρονιστική μεταχείριση ανηλίκων – χρηστών ναρκωτικών» σε σεμινάριο που οργάνωσε ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου San Diego Callifornia, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ποινικού και του σωφρονιστικού συστήματος» (30/3/2012, Θεσσαλονίκη)

V. Λοιπή επιστημονική δραστηριότητα
 • 1999: Κριτής της δεύτερης ενότητας («Ηθικές και Δεοντολογικές Διαστάσεις της Υγείας» για την συγγραφέα Μ.Μητροσύλη ) του έργου «Δομή του Ελληνικού Συστήματος Υγείας. Διοικητικές και νομικές διαστάσεις», έκδοση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα 1999, σελ. 101-242, Εγχειρίδιο Μεταπτυχιακών Σπουδαστών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον Τομέα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας».
 • 2009: Κριτής σε δημοσιευμένη εργασία στον Η’ Τόμο της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., αφιερωμένος στην Ομότιμη Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη 2008-2009.
V. Κοινωνική δράση
 1. Μέλος της επιστημονικής εταιρίας με επωνυμία «Εταιρία για την απο-ιδρυματοποίηση της Λέρου», που ιδρύθηκε το 1991.
 2. Εθελοντική συμμετοχή στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αποκατάστασης στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου τα έτη 1990, 1991 και 1992 στις Ομάδες Παρέμβασης, οι οποίες είχαν ως στόχο τόσο την στήριξη της προσπάθειας επανένταξης και απο-ασυλοποίησης, όσο και την ευαισθητοποίηση της Κοινότητας.
 3. Συνεργάτης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρία για την ψυχική υγεία», που ιδρύθηκε το 1990.
 4. Ιδρυτικό μέλος του σωματείου «Ελληνικό κέντρο πληροφόρησης των ανθρώπων με αναπηρίες», που ιδρύθηκε το 1993.
 5. Συνεργάτης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Αναπηρία Τώρα», η οποία ιδρύθηκε το 1996.
 6. Συνεργάτης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η οποία ενεργοποιείται στο χώρο των προβλημάτων ένταξης των νέων.
 7. Μέλος του σωματείου «Εταιρία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία», που ιδρύθηκε το 2003.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε εδώ το σχόλιό σας